Handreiking 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

Handreiking 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

Wil een werkgever gebruikmaken van de 30%-regeling voor een uitgezonden werknemer? Dan moet de werknemer in een periode van 12 maanden ten minste 45 dagen in het buitenland verblijven. Uitzendingen van minder dan 15 dagen achtereen tellen daarbij niet mee. Echter, als de werknemer eenmaal aan de 45-dagenvoorwaarde voldoet, dan mag de werkgever voor de berekening van het aantal dagen waarop hij de 30%-regeling mag toepassen, ook alle uitzendingen van ten minste 10 dagen meetellen. Om van de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers gebruik te kunnen maken, is geen beschikking nodig van de Belastingdienst.