Gemachtigde moet telefonisch bereikbaar blijven

Gemachtigde moet telefonisch bereikbaar blijven

Gerechtshof 's-Hertogenbosch wijst het verzoek om een herkansing af van een gemachtigde die wegens een computerstoring niet heeft kunnen deelnemen aan een digitale zitting. De gemachtigde heeft nagelaten het hof tijdig te berichten over de computerstoring. Ook was de gemachtigde niet telefonisch bereikbaar voor het hof, terwijl in de uitnodiging voor de zitting nadrukkelijk is gewezen op het belang om bereikbaar te zijn indien zich problemen voordoen.