Tuinhuis hoort bij eigen woning, zodat verhuur belast is

Tuinhuis hoort bij eigen woning, zodat verhuur belast is

Belanghebbende verhuurde via Airbnb gedurende drie weken het tuinhuis bij haar woning. Zij meende dat het tuinhuis in box 3 viel, zodat geen belasting verschuldigd was over de huuropbrengsten, maar slechts een forfaitair rendement over de waarde.
De Hoge Raad oordeelt echter dat het tuinhuis weldegelijk tot de eigen woning behoort. Dat brengt mee dat de huuropbrengsten in box 1 vallen en voor 70 procent belast zijn (ex artikel 3.113 Wet IB). Aan de intentie van de wetgever zou namelijk geen recht worden gedaan als een tijdelijke verhuur van de gehele eigen woning anders zou worden behandeld dan tijdelijke verhuur van een gedeelte ervan.