12 jaar Wwft, 12 tuchtzaken

12 jaar Wwft, 12 tuchtzaken

Op 1 augustus 2020 bestond de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) twaalf jaar. Sinds 2008 werden er 235 Wwft-meldingen gedaan en zijn 12 zaken tegen advocaten door de tuchtrechter beoordeeld.