Belastingdienst: 36 maanden is 36 maanden

Belastingdienst: 36 maanden is 36 maanden

Bij een schuldregeling wordt aan schuldeisers een voorstel gedaan om na 36 maanden aflossen volgens de beschikbare betalingscapaciteit het restant kwijt te schelden. In bepaalde situaties is het wenselijk dat de aflossingsperiode wat langer duurt, bijvoorbeeld omdat eerst een studie moet worden afgerond of omdat betrokkene graag alles wil terugbetalen (de zogenoemde 100 procent-regeling). De Belastingdienst weet echter van geen wijken. De rechter moet er aan te pas komen om de Belastingdienst via een dwangakkoord te dwingen in te stemmen.