Zakelijk weinig gebruikte auto is verplicht privévermogen

Zakelijk weinig gebruikte auto is verplicht privévermogen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de auto tot het verplichte privévermogen behoort. Volgens het hof moet namelijk niet bij het bijtellingsforfait worden aangesloten, maar geldt de hoofdregel voor de vermogensetikettering. Een vermogensbestanddeel vormt verplicht privévermogen als het voor minder dan 10 procent zakelijk (en dus voor 90 procent of meer privé) wordt gebruikt.
Het hof overweegt daarbij dat de jurisprudentie waar de rechtbank naar verwijst, betrekking heeft op de situatie van weinig tot geen privégebruik van de auto. Deze jurisprudentie is niet van toepassing wanneer er weinig tot geen zakelijk gebruik van de auto is.