Bewindvoerder is schuldhulpverlener

Bewindvoerder is schuldhulpverlener

Diensten van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van schuldhulpverlening, zijn in beginsel vrijgesteld van btw. Gerechtshof Den Haag oordeelt dat een bewindvoerder in principe ook als schuldhulpverlener btw-vrijgestelde prestaties kan verrichten.