Jaarverslag 2020 Kifid

Jaarverslag 2020 Kifid

De Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid behandelde in 2020 ruim 1.800 verzekeringsklachten, waarvan de helft werd opgelost met bemiddeling. Er zijn ruim 500 uitspraken gedaan. Consumenten klopten in 2020 veelvuldig bij Kifid aan met klachten over hun rechtsbijstandverzekering. Ook verlangden zij met regelmaat een oordeel over (langdurige) registratie in de frauderegisters.
Daarnaast waren er ruim 600 bankklachten en 500 hypotheekklachten. Bijna de helft van de bank- en hypotheekklachten is opgelost via bemiddeling en in 500 klachtzaken is uitspraak gedaan. De uitspraken over de variabele rente op doorlopend krediet voor consumenten kregen veel aandacht. Ook de berekening van de boeterente bij het oversluiten van hypotheken blijft terugkeren.
In 2020 behandelde Kifid 190 klachten over beleggingen, waarvan een derde is opgelost door bemiddeling en in 95 zaken uitspraak werd gedaan. Klachten gaan steeds vaker over online beleggen op basis van execution only.