DNB legde last onder dwangsom op aan een natuurlijk persoon