Belang van 28 euro levert 3.500 euro aan schadevergoeding op

Belang van 28 euro levert 3.500 euro aan schadevergoeding op

Bij een procedure met een gering belang heeft de belanghebbende geen recht op een vergoeding van geleden immateriële schade vanwege een overschrijding van de redelijke termijn. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalt dat het daarbij gaat om het belang volgens het standpunt van de belanghebbende. Het daadwerkelijke financiële voordeel dat hij met de procedure behaalt, is dus niet van belang.