Bij aangaan huwelijkse voorwaarden is geen sprake van schenking

Bij aangaan huwelijkse voorwaarden is geen sprake van schenking

Voorafgaand aan het huwelijk zijn echtgenoten overeengekomen dat alleen een bankrekening waarop door één van beiden 10 miljoen euro was gestort tot de gemeenschap van goederen behoorde. De inspecteur stelde dat aldus bij het aangaan van het huwelijk een schenking van 5 miljoen euro had plaatsgevonden aan de andere echtgenote en legde een navordering schenkbelasting op. Het hof oordeelde terecht dat ten tijde van het aangaan van een huwelijk nog geen sprake kan zijn van een voltooide vermogensverschuiving en dus ook niet van een schenking. Een vermogensverschuiving kan pas bij het einde van een huwelijksgemeenschap worden vastgesteld.