Handreiking bron van inkomen Belastingdienst

Handreiking bron van inkomen Belastingdienst

Inkomsten zijn pas belast als sprake is van een bron van inkomen. Om te beoordelen of er een bron van inkomen is, gelden drie voorwaarden: deelname aan het economische verkeer, het subjectieve oogmerk voordeel te behalen en de objectieve verwachting dat het voordeel kan worden behaald.