Hof moet afwijzen verzoek tot uitstel zitting voldoende motiveren

Hof moet afwijzen verzoek tot uitstel zitting voldoende motiveren

De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn weigering om de zitting uit te stellen onvoldoende heeft gemotiveerd. Zonder motivering valt niet in te zien waarom te weinig voortgang zou worden geboekt wanneer het uitstelverzoek zou worden ingewilligd. Ook is dan onduidelijk waarom de zaak als slepend is te karakteriseren. De Hoge Raad wijst er verder nog op dat het hof bij het vaststellen van een nieuwe datum niet gebonden is aan de voorstellen en ideeën van de indiener van het verzoek om uitstel van de zitting. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Amsterdam.