Berisping accountant legt hardnekkig misverstand rond Bibob-onderzoek bloot

Berisping accountant legt hardnekkig misverstand rond Bibob-onderzoek bloot

In het kader van een Bibob-onderzoek stelde een accountant zonder kennisgeving aan betrokkenen een belastende rapportage op. Zij werden niet gehoord—en de getrokken conclusies bleken bovendien incorrect. Dat levert de accountant een berisping op wegens het in strijd handelen met de beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Deze tuchtuitspraak is voor de Bibob-praktijk interessanter dan zij op het eerste gezicht lijkt.