Suppletieplicht van art. 10a AWR en nemo-teneturbeginsel

Suppletieplicht van art. 10a AWR en nemo-teneturbeginsel

De Hoge Raad oordeelt dat de suppletieplicht van art. 10a AWR juncto art. 15 UB OB voor de bestuurlijke boete niet, maar voor strafrechtelijke doeleinden wel in strijd is met het nemo-teneturbeginsel.
Als de Belastingdienst door suppletieplicht van belastingplichtige informatie heeft verkregen, mag deze informatie niet worden gebruikt als bewijs voor het begaan van een beboetbare feit.