De ontwikkelingen op het gebied van fiscale mediation

De ontwikkelingen op het gebied van fiscale mediation

Nog steeds is van een wettelijke verankering van mediation in fiscale geschillen geen sprake, al is een wettelijke regeling dichterbij dan ooit. In dit artikel passeren de ontwikkelingen in het wetgevingsproces de revue en is er aandacht voor de mogelijkheden om de inzet van fiscale mediation uit te breiden naar fiscale strafzaken.