Nieuwe lijn Accountantskamer: doorhaling accountant wegens niet voldoen aan PE-verplichting

Nieuwe lijn Accountantskamer: doorhaling accountant wegens niet voldoen aan PE-verplichting

De Accountantskamer heeft een AA-accountant een doorhaling van de inschrijving in het register van een half jaar opgelegd, omdat hij niet aan zijn permanente educatie-verplichtingen had voldaan. De tuchtrechter koos in eerdere, vergelijkbare zaken (onder meer) voor het opleggen van geldboetes, maar kondigt aan voortaan af te wijken van die lijn.