Hoge Raad verduidelijkt: strafrechtelijke ontneming van belastingheffing mag niet

Hoge Raad verduidelijkt: strafrechtelijke ontneming van belastingheffing mag niet

Artikel 74 Awr staat in de weg aan de oplegging van een ontnemingsmaatregel voorzover deze betrekking heeft op wederrechtelijk verkregen voordeel dat correspondeert met het belastingnadeel, dat wil zeggen de belastingschuld die met het begaan van een bij de belastingwet strafbaar gesteld feit is ontweken. Artikel 74 Awr vormt geen belemmering voor de oplegging van een ontnemingsmaatregel als het gaat om wederrechtelijk verkregen voordeel dat op een andere wijze samenhangt met het begaan van een bij de belastingwet strafbaar gesteld feit.