Informatiebeschikking en inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?

Informatiebeschikking en inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?

Ook 10 jaar na inwerkingtreding roept de informatiebeschikking van artikel 52a AWR nog vragen op, waardoor vele zaken voor de Hoge Raad zijn gekomen. In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe rechtspraak van de Hoge Raad inzake artikel 52a AWR zich verhouden tot doel en strekking van de regeling van de informatiebeschikking. Daarbij richten de auteurs zich op de informatiebeschikking in het kader van de inlichtingenplicht van artikel 47 AWR. Heeft dit de rechtsbescherming verbeterd, zoals destijds door de wetgever was beoogd?