Hoeveel moeite moet men doen om de Belastingdienst informatie te verschaffen?

Hoeveel moeite moet men doen om de Belastingdienst informatie te verschaffen?

De Belastingdienst kan een scala aan vragen stellen aan belastingplichtigen. Hoe veel inspanning moet dan worden geleverd? Uit de jurisprudentie volgt dat het moet gaan om de redelijkerwijs te verwachten inspanning om de gevraagde gegevens te verkrijgen. Het is dus niet voldoende om te volstaan met een enkele handeling, als mocht worden verwacht dat meer zou worden ondernomen.