Hardheidsclausule bij bijtelling privégebruik auto

Hardheidsclausule bij bijtelling privégebruik auto

De naheffingsaanslag voor een belastingplichtige die een procedure was gestart over de bijtelling voor privégebruik van zijn auto, moet aangepast worden. Ook geeft het Haagse gerechtshof het ministerie van Financiën in overweging de hardheidsclausule in deze zaak toe te passen, omdat de nu gehanteerde stelselmatige uitsluiting hiervan bij bijtelling privégebruik auto's niet past bij een zorgvuldige overheid.