De notaris, de Wwft en cryptovaluta

De notaris, de Wwft en cryptovaluta

Hoe kan de notaris de herkomst beoordelen wanneer gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? Hoe ver moet de notaris daarbij gaan en welke documenten zijn van belang? Of, anders gezegd: wanneer is een transactie met crypto's ongebruikelijk op grond van de Wwft? Deze memo biedt praktische handvatten.