Beroepsverbod van 3 jaar voor frauderende belastingadviseur

Beroepsverbod van 3 jaar voor frauderende belastingadviseur

Belastingadviseurs die geruime tijd onjuiste aangiftes indienen voor cliënten, riskeren dat de strafrechter hen een (tijdelijk) beroepsverbod oplegt. De adviseur in deze zaak betoogde dat een uitsluiting van strafvervolging zou gelden wegens samenloop van fiscaal recht met strafrecht. Een dergelijke strafuitsluiting is evenwel niet aan de orde als een verdachte zelf valse stukken opstelde.