Eerste Kamer akkoord met kilometerheffing voor vrachtwagens

Eerste Kamer akkoord met kilometerheffing voor vrachtwagens

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee een kilometerheffing voor vrachtwagens wordt ingevoerd. Door de omzetting van de vaste belasting naar een variabele heffing per gereden kilometer, betalen binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens voor het feitelijk weggebruik. De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vrachtwagens wordt tegelijkertijd verlaagd en het Eurovignet wordt afgeschaft.