Hoge Raad verduidelijkt criterium voor inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders

Hoge Raad verduidelijkt criterium voor inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders

Co-ouders kunnen beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting genieten als zij de zorg voor kinderen gelijk verdelen in een duurzaam ritme. Aan dit criterium is doorgaans voldaan als een kind behoort tot het huishouden van een van de ouders en het kind gedurende ten minste 6 maanden van het jaar ten minste 3 dagen per week verblijft in het huishouden van de andere ouder. Die periode van 6 maanden hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.