Rechter kan onherroepelijke aanslag niet op formele gronden verminderen

Rechter kan onherroepelijke aanslag niet op formele gronden verminderen

De Belastingdienst mag een verzoek om een ambtshalve vermindering afwijzen, als dit verzoek is gegrond op een beroep op het correctiebeleid van de fiscus. De bepleite ambtshalve vermindering van een onherroepelijke aanslag is niet mogelijk bij formele kwesties.