De belangrijkste fiscale arresten van het HvJ EU van 2022

De belangrijkste fiscale arresten van het HvJ EU van 2022

1. Publiek toegankelijk UBO-register vormt inbreuk op grondrechten
2. Volledige weigering btw-aftrek bij kennis van btw-fraude over gedeelte vergoeding
3. Recht op aftrek ontstaat bij toepassing kasstelsel pas bij betaling vergoeding
4. Geen nummerverwerving in lidstaat van vertrek bij niet-vrijgestelde intracommunautaire levering
5. Onterechte weigering btw-aftrek voor aankoop vastgoed van insolvente verkoper
6. Uitleg over conflictregels uit Vo. 883/2004
7. Duitse belastingheffing over verliezen uit een vaste inrichting niet in strijd met EU-recht
8. Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder te kwader trouw voor btw-schulden en rente
9. Vernietiging Commissie-besluit inzake ruling voor Fiat
10. Verstrekking voucher om niet aan werknemer geen fictieve dienst