Succesvol verzet nu uitspraak waartegen in verzet is gegaan niet is openbaargemaakt

Succesvol verzet nu uitspraak waartegen in verzet is gegaan niet is openbaargemaakt

De rechtbank stelt vast dat de uitspraak in 2021 ten tijde van het onderzoek ter verzetszitting niet is gepubliceerd op Rechtspraak.nl. De rechtbank heeft de uitspraak uitsluitend per post naar partijen verstuurd. Dit kan echter niet worden aangemerkt als een afdoende wijze van openbaarmaking. Om die reden is niet aan artikel 8:78 Awb voldaan. Daaraan dient als rechtsgevolg te worden verbonden dat het verzet gegrond wordt verklaard en de uitspraak van 2021 vervalt (artikel 8:55 lid 8 Awb).