Geen btw-aftrek voor voeren van schadeprocedures

Geen btw-aftrek voor voeren van schadeprocedures

Als een onderneming uitsluitend procedures voert om een schadevergoeding te krijgen, heeft zij geen recht op aftrek van voorbelasting. Het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen telt evenmin als een ondernemingsactiviteit voor de btw.