Geen proceskostenvergoeding wegens grievende en beledigende taal in processtuk

Geen proceskostenvergoeding wegens grievende en beledigende taal in processtuk

Het hof mocht in het onderhavige, uitzonderlijke geval beslissen geen proceskostenvergoeding toe te kennen aan een (professionele) rechtsbijstandverlener, nu diens processtukken — bij voortduring en ondanks eerdere waarschuwingen — grievende en beledigende taal bevatten die werd gebezigd jegens met naam en toenaam aangeduide belastingambtenaren, rechterlijke ambtenaren en rechterlijke instanties.