AG HR over 'werkelijk behaalde rendement' box 3

AG HR over 'werkelijk behaalde rendement' box 3

Wat valt onder 'werkelijk behaalde rendement' als bedoeld in het box 3-arrest van de Hoge Raad? En is die vraag nog van belang na de inwerkingtreding van de Wet rechtsherstel box 3?