Hoge Raad keert omslagstelsel de rug toe

Hoge Raad keert omslagstelsel de rug toe

Belanghebbende heeft pensioenrechten toegezegd aan haar bestuurder, enig werknemer. Hij stapt over van het kapitaaldekkingsstelsel naar het omslagstelsel om verliesverdamping te voorkomen. De inspecteur accepteert de stelselwijziging niet. De Hoge Raad oordeelt dat het omslagstelsel niet langer is geoorloofd, omdat het achterwege laten van passivering van aangegane, juridisch afdwingbare en langlopende pensioenverplichtingen in strijd is met de beginselen van goed koopmansgebruik.