Factsheet voorgesteld nieuw stelsel box 3

Factsheet voorgesteld nieuw stelsel box 3

De oude box 3-heffing volgens een vast, fictief rendement was onrechtmatig, oordeelde de Hoge Raad in een uitspraak die bekend is geworden als het kerstarrest. Daarom is nu een overbruggingswet opgetuigd. Vanaf 2027 moet belasting worden betaald over het daadwerkelijke inkomen dat mensen uit hun vermogen halen.