Hersteloperatie Toeslagen leidt in praktijk tot woud van procedures

Hersteloperatie Toeslagen leidt in praktijk tot woud van procedures

Het systeem van de Wet hersteloperatie toeslagen leidt in de praktijk tot veel afzonderlijke beslissingen van de Belastingdienst/Toeslagen. Vaak worden die per herstelmaatregel of toeslagjaar genomen. Tegen al die verschillende besluiten kan bezwaar, beroep en hoger beroep worden ingediend. Dat kan ertoe leiden dat het herstel van gedupeerden gefragmenteerd — in een veelheid aan procedures — aan de orde komt, waarbij in de meeste procedures slechts een deelaspect van dat herstel kan worden behandeld. Deze praktijk staat volgens de rechtbank haaks op de doelstellingen van de hersteloperatie.