Geen immateriële schadevergoeding als financieel belang minder dan 1.000 euro bedraagt

Geen immateriële schadevergoeding als financieel belang minder dan 1.000 euro bedraagt

De arresten van de Hoge Raad om de immateriële schadevergoeding (IMSV) volgen elkaar in rap tempo op. Op 31 mei 2024 oordeelde de Hoge Raad dat enkel een toegekende IMSV niet meer kan leiden tot vergoeding van het griffierecht. In het onderhavige arrest, 2 weken later, doet de Hoge Raad het cassatiemiddel in een paar zinnen af, maar maakt van de gelegenheid gebruik voor een uitgebreide algemene beschouwing én overgangsrecht.