Ontvankelijkheid bezwaar kan in beroep nog ter discussie worden gesteld

Ontvankelijkheid bezwaar kan in beroep nog ter discussie worden gesteld

Gerechtshof Amsterdam oordeelt in deze zaak dat een bestuursorgaan (in casu de heffingsambtenaar van de Belastingdienst) in de beroepsfase alsnog de tijdigheid van een eerder ontvankelijk verklaard bezwaar aan de orde mag stellen, ook als het bestuursorgaan dit bezwaar in de uitspraak op bezwaar inhoudelijk heeft beoordeeld.