Duidelijkheid over ontwerpverantwoordelijkheid UAV-GC 2005

Duidelijkheid over ontwerpverantwoordelijkheid UAV-GC 2005

De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in hoger beroep duidelijkheid gegeven over de ontwerpverantwoordelijkheid van opdrachtnemers onder de UAV-GC 2005. In eerste aanleg hebben arbiters overwogen dat voor zover een opdrachtnemer op basis van de ontwerpstukken van de opdrachtgever eigen ontwerpactiviteiten moet ontplooien, de opdrachtnemer geacht wordt het ontwerp van de opdrachtgever te aanvaarden—en daarmee ook het risico voor het ontwerp van de opdrachtgever over te nemen. Deze uitspraak heeft tot de nodige reacties geleid. Bovendien hebben arbiters van de RvA in een andere zaak het tegenovergestelde overwogen. In hoger beroep komt er een einde aan de onduidelijkheid.