'Groot openbaar belang' vs. de Flora- en faunawet

'Groot openbaar belang' vs. de Flora- en faunawet

Voor een ruimtelijke ontwikkeling is vaak een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig. Eťn van de gronden om ontheffing te kunnen krijgen is de dwingende reden van groot openbaar belang. In dit artikel, dat verscheen in het Tijdschrift voor Bouwrecht, wordt ingegaan op de vraag wanneer hiervan sprake is en hoe 'groot openbaar belang' kan worden aangetoond.