De waarde(loosheid) van gemeentelijke toezeggingen in ruimtelijke projecten

De waarde(loosheid) van gemeentelijke toezeggingen in ruimtelijke projecten

Als een gemeente haar toezeggingen niet nakomt, kunnen benadeelden zich zowel tot de bestuursrechter als tot de burgerlijke rechter wenden. Hierbij zal de vordering bij de burgerlijke rechter er over het algemeen op gericht zijn de ontstane schade (waaronder investeringen) middels een beroep op onrechtmatig handelen zijdens de gemeente verhaald te krijgen, terwijl de bestuursrechtelijke vordering er over het algemeen een tot nakoming is (de gemeenteraad had op basis van het vertrouwensbeginsel geen medewerking mogen weigeren aan de vaststelling van het bestemmingsplan). In de praktijk blijkt dat een beroep op het vertrouwensbeginsel door de rechter maar zelden wordt gehonoreerd.