Stadsverwarming: naar de rechter of schikken?

Stadsverwarming: naar de rechter of schikken?

De rechtsbescherming in warmtewetzaken is fragmentarisch. Met name de gedachte dat de Warmtewet consumentenbelangen beter dient te beschermen en een waarborg zou moeten zijn tegen hogere tarieven, komt in de jurisprudentie onvoldoende tot uiting.