Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Dit wetsvoorstel regelt de integratie in de nieuwe Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk gebied. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een grondeigenaar in beroep en daarna in hoger beroep kan tegen een onteigeningsbeschikking. Daarnaast maakt het toepassing van de privaatrechtelijke faciliteit van kavelruil ook mogelijk in het stedelijk gebied.