(On)werkbare werkdagen in de bouw

(On)werkbare werkdagen in de bouw

Bij aannemingsovereenkomsten is het gebruikelijk om een termijn overeen te komen binnen welke het werk opgeleverd dient te worden. Deze termijn wordt doorgaans uitgedrukt in 'werkbare werkdagen'. Bij overschrijding van het aantal overeengekomen werkbare werkdagen geldt meestal per kalenderdag een korting op de verschuldigde aannemingssom. Maar wat wordt verstaan onder (on)werkbare werkdagen?