Verhuurder bemoeit zich met bedrijfsvoering huurder: waar ligt de grens?

Verhuurder bemoeit zich met bedrijfsvoering huurder: waar ligt de grens?

Verhuurder stelde een deel van zijn tuincentrum ter exploitatie van een restaurant ter beschikking aan een derde. Hij zegde de huurovereenkomst evenwel op na de eerste termijn van 5 jaar, op grond van vermeend tekortschieten door de huurder. In eerste aanleg verklaarde de kantonrechter voor recht dat dit rechtsgeldig was. In hoger beroep komt het hof tot een ander oordeel.