Onjuiste bekendmaking legesverordening: geen leges verschuldigd

Onjuiste bekendmaking legesverordening: geen leges verschuldigd

Hoewel gemeenten veel vrijheid hebben bij het vaststellen van legesverordeningen zijn er enkele spelregels. Eén van die regels is dat legesverordeningen op een juiste wijze worden bekendgemaakt. De Hoge Raad oordeelde dat aan die eis is voldaan indien:
- een legesverordening voor de toepasbare voorschriften verwijst naar een in de Staatscourant gepubliceerde tekst;
- in die belastingverordening de correcte volledige titel van die tekst wordt vermeld, alsmede publicatie-jaar en nummer van de Staatscourant.
Indien dat niet zo is, moet per geval worden beoordeeld of voldoende duidelijk is naar welk toepasbaar voorschrift verwezen wordt.