Winst bij verkoop woningen door dga belast als resultaat uit overige werkzaamheden

Winst bij verkoop woningen door dga belast als resultaat uit overige werkzaamheden

Bij verkoop van panden door een dga van een aanneembedrijf is het resultaat in privé onder voorwaarden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Die voorwaarden zijn onder meer het kennisniveau van de dga, de gang van zaken bij de vennootschap en in privé, het ontbreken van concrete aanwijzingen voor verhuur of zelfbewoning en de korte periode tussen aan- en verkoop van de onroerende zaken.