Airbnb-jurisprudentie

Airbnb-jurisprudentie

Het functioneren van een VvE is vastgelegd in regels en onderlinge afspraken. Leden/bewoners mogen elkaar geen onredelijke hinder veroorzaken; woongenot moet voorop staan. De rechten en plichten van de leden van een VvE zijn vaak nog niet afgestemd op de snel veranderende economie en techniek, zoals kortdurend verhuur aan toeristen (short stay). Dit heeft tot gevolg dat hierover een groot aantal rechtszaken wordt gevoerd.