Welstandscriteria in beschermd stadsgezicht

Welstandscriteria in beschermd stadsgezicht

In welstandsnota's wordt door gemeenten met beleidsregels neergelegd wat de criteria en kaders zijn die bij een architectonische welstandsbeoordeling van bouwwerken worden toegepast. Dat daarin zeer specifieke criteria kunnen ontbreken, betekent niet zonder meer dat specifieke bouwwerken daarmee welstandsvrij zijn.