Mocht gemeente gebruikmaken van contractuele bevoegdheid tot terugkoop perceel?

Mocht gemeente gebruikmaken van contractuele bevoegdheid tot terugkoop perceel?

De gemeente Someren wilde gebruikmaken van haar contractuele bevoegdheid tot terugkoop van het perceel van een koper. De koper stelde zich echter op het standpunt dat de gemeente een onrechtmatige daad pleegt door het terugkooprecht in te roepen, omdat het terugkooprecht door afstand van recht dan wel door rechtsverwerking tenietgegaan zou zijn.