De buitencontractuele aansprakelijkheid van de aannemer

De buitencontractuele aansprakelijkheid van de aannemer

Een opmerkelijke uitspraak over de aansprakelijkheid van een aannemer. Een partij die schade lijdt, kan degene die werkzaamheden uitvoert in voorkomende gevallen aanspreken vanwege gevaarzetting, of vanwege derde-aansprakelijkheid. Waar de rechtbank nog uitgaat van gevaarzetting, past het hof de regel van de derde-aansprakelijkheid toe. De uitspraak illustreert dat het niet zo is dat een aannemer die een gebrekkig product levert, daarvoor per definitie aansprakelijk is jegens een derde die daarvan schade ondervindt.