Nadeelcompensatie anno 2019

Nadeelcompensatie anno 2019

Nadeelcompensatie kan zich voordoen bij feitelijk overheidshandelen en bij het nemen van individuele besluiten. Ook doet het zich voor bij algemene besluiten, zoals een verbod op bepaalde bedrijfsactiviteiten. Er bestaan verschillende bijzondere regelingen die voor specifieke overheidsorganen een leidraad vormen om verzoeken tot nadeelcompensatie te beoordelen. Een voorbeeld van een dergelijke bijzondere regeling is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019.